Home   Sitemap   English   Contact
Home / Agenda / Bijeenkomst over effectiviteit van maatregelen

Bijeenkomst over effectiviteit van maatregelen

18-11-2010

Kennis moet stromen organiseert werklab om toepasbaarheid resultaten van IP/KRW projecten te vergroten

Voor deze bijeenkomst zijn de landbouw IP/KRW projectleiders en een aantal experts uitgenodigd, bekijk hier het programma en lijst deelnemers. Deelname zonder uitnodiging was niet mogelijk. Download hier het uitgebreide verslag.

Tijden het werklab van donderdag 18 november zijn de kosten en de effectiviteit van de landbouwmaatregelen uit het IP/KRW besproken. Het gaat om de effectiviteit in relatie tot de chemische en ecologische KRW-doelen van waterlichamen en de doelen van de Nitraatrichtlijn.

Belangrijkste bevindingen waren:
•    Dag werd als nuttig bestempeld door de meeste deelnemers: Door aan te geven welke informatie m.b.t. kosten en effectiviteit nodig is voor verder gebruik in de beleidsvorming hebben de projectleiders hier een beter begrip van gekregen.
•    Voor de projecten gaat het vooral om emissievrachten en de reductie daarvan, maar bij de KRW doelen gaat het om waterkwaliteit. Er zit een gat tussen IP/KRW projecten en KRW instrumenten, m.a.w. de vertaling van effecten op de waterkwaliteit blijft echter nog wel een uitdaging. Meer afstemming is nodig, begin is op deze dag gemaakt. Een vervolg is noodzakelijk; Kennis moet stromen zal hiervoor acties formuleren.
•    Draagvlak voor een maatregel wordt door iedereen als belangrijk gezien want met draagvlak bij gebruikers wordt een maatregel ook toegepast. Draagvlak is in sommige gebieden zelfs de bepalende succesfactor. Soms is een cultuuromslag nodig soms vergroten van bewustwording. De mate van draagvlak blijft nog steeds lastig vast te stellen. Kennis over het vergroten van draagvlak ontbreekt vaak nog bij deelnemers. Kennis moet stromen zal proberen op de jaarlijkse themadag hier aandacht aan te besteden.
•    Kosteneffectiviteit; goede definitie afspraken zijn nog nodig zodat de gegevens over kosten ook onderling te vergelijken zijn.

Het eerste uur van de dag was plenair en er werden drie presentatie gehouden:

18nov-presentatie-douwejonkers.pdf
18nov-presentatie-erikmulleneers.pdf
18nov-presentatie-sachaderijk.pdf

deelnemerslijst: 18nov-groepindelingdeelnemers_copy1.pdf