Home   Sitemap   English   Contact
Home / Welke maatregelen zijn voor mijn gebied/bedrijf een goede optie?

Welke maatregelen zijn voor mijn gebied/bedrijf een goede optie?

We weten het allemaal: onderzoekskennis stroomt moeilijk door naar de praktijk. Dit geldt ook voor onderzoek naar landbouw en water. Maar met onze webtool stroomt de kennis wél door naar waterbeheerders en boeren!

We hebben per maatregel de onderzoeksrapporten voor u samengevat in informatiebladen.
Om zo snel mogelijk de meest relevante maatregelen te selecteren, zet u eenvoudig een vinkje bij het type

  • maatregel,
  • grondsoort,
  • sector

waaraan uw selectie moet voldoen. Vervolgens worden de geselecteerde maatregelen met elkaar vergeleken op hun score voor effectiviteit en kosten.
U kunt snel de meest geschikte maatregelen selecteren voor verdere bestudering. Klik de maatregel aan en u wordt direct naar het informatieblad geleid.

Ook u kunt bijdragen aan de verdere ontsluiting van de kennis door:

  1. Na te gaan welke informatie u zelf kunt toevoegen. Zie de knop ‘Nieuwe informatie’;
  2. De webtool in te brengen in processen waarbij boeren zoeken naar maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren;
  3. Tips te geven voor verdere verbetering van de tool.

Voor dat laatste kunt u het volgende mailadres gebruiken: tanja.dekoeijer@wur.nl. Schroom niet om contact op te nemen en bij te dragen aan de kennisontsluiting over water en landbouw.